Polskie Stroje Ludowe

Wieluń costume

Strój wieluński damski - kiecka i zapaska naramienna z ręcznie tkanego pasiaka, fartuch i bluzka z płótna bawełnianego zdobione koronką klockową.