Piotrków

Strój piotrkowski męski - koszula z płótna bawełnianego ze stójką haftowaną białą nicią, kamizelka oraz spodnie piotrkowskie z ręcznie tkanego pasiaka wełnianego, marynarka chabrowa z sukna wełnianego oraz sukmana piotrkowska z kremowego sukna wełnianego.

Ask about this product