Polskie Stroje Ludowe

Słowiński costume - Pomorze zach.